Ammatillinen kuntoutus

Olemme työeläke-, liikenne- sekä tapaturmavakuutusyhtiöiden kuntoutuskumppani. Valmentajillamme on useiden vuosien kokemus eri työeläkeyhtiöiden kanssa tehtävästä työhönvalmennuksesta.

Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu asiakkaille, joille sairaus, työtapaturma tai vamma aiheuttaa tulevaisuudessa työkyvyttömyyden uhan tai heikentää työkykyä olennaisesti. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että asiakas voi jatkaa työssä työkyvylle sopivammissa tehtävissä tai palata sairauspoissaolon jälkeen tekemään työtä.

Henkilöarvioinnin analyysi ja kykytesti osana ammatillista kuntoutussuunnittelua – Riikan tarina

Arjan reitti uuteen ammattiin työkykyvalmentajan tuella

Kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto, kun työkykysi on heikentynyt. Työssä jatkamalla ylläpidät ansiotasoasi ja kartutat lisää eläkettäsi.

Ammatillisella kuntoutuksella voidaan esimerkiksi tukea töihin palaamista pitkältä sairauslomalta. Työntekijänä voit keskustella työkyvyn tuen tarpeestasi työnantajan, työterveyshuollon tai hoitavan lääkärisi kanssa. Tietoja kuntoutusmahdollisuuksistasi voit saada myös esimerkiksi eläkelaitoksesi kuntoutusasiantuntijalta. Ammatilliseen kuntoutuksen palveluihin tullaan työeläkeyhtiön, vakuutusyhtiön tai KELAn ohjaamana.

Ammatillisen kuntoutuksen palvelumme:

  • tuemme sijoittumista uuteen terveydentilalle soveltuvaan työhön
  • tarjoamme ammatinvalinnanohjausta
  • mahdollistamme työ- ja koulutuskokeiluja sekä työhönvalmennusta
    • meillä on ajankohtainen tieto ammatillisen uudelleenkoulutuksen vaihtoehdoista ja oppisopimuksesta
    • elinkeinotuki yrittäjälle, meillä on kokemusta eri alojen liiketoiminnan kehittämisestä.

Palvelemme suomeksi, ruotsiksi, puolaksi ja englanniksi.

Ammatillinen kuntoutus alkaa kuntoutussuunnitelmasta

Ammattitaitoiset ja asiakkaan yksilölliset tarpeet valmennustyössään huomioivat valmentajamme auttavat uuden työelämän tulevaisuuden suunnittelussa. Me laadimme asiakkaan kanssa kuntoutussuunnitelman, joka auttaa hahmottamaan tulevaisuuden työelämää ja urapolkua. Kuntoutussuunnitelman tavoitteena on, että asiakas pääsee palaamaan työelämään. Olemme työelämän asiantuntijoita, joiden tehtävänä on aina auttaa jokaista asiakasta yksilöllisesti tulevaisuuden työelämäpolun mahdollistamisessa.

Kun kuntoutussuunnitelma valmistuu, toimeentulona voi olla kuntoutustuki (määräaikainen työkyvyttömyyseläke), kuntoutusraha, palkkatulo, sairauspäiväraha tai työttömyysetuus.

Ammatillisen kuntoutuksen kuntoutussuunnitelman laadintaan kuuluu osaamisen ja mahdollisten tulevaisuuden työpaikkojen kartoittaminen. Kuntoutussuunnitelman tavoitteena on olla realistinen suunnitelma paluusta työelämään terveydentilasi ehdoilla. Ennen suunnitelman laadintaa kartoitetaan esimerkiksi koulutustausta, ammatillinen osaaminen, terveydentila ja mahdolliset työkyvyn rajoitteet.

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta Tie työelämään -hankkeen sivuilta.

Tutustu valmentajiimme!