Esimiesvalmennus

Valmennamme esimiehiä ymmärtämään työtä sekä yksilöiden ja tiimien hyvinvointia työpsykologian ja jatkuvan kasvun näkökulmista.

Esimiesvalmennus antaa uusia näkökulmia johtamiseen ja auttaa kehittymään esimiehenä. Osaavana esimiehenä osaat auttaa koko työyhteisöä menestymään ja pääsemään yhteisiin tavoitteisiin.

Alati muuttuva työelämä vaatii johtajilta ja esimiehiltä paljon, esimiesvalmennus auttaa löytämään uusia näkökulmia, pohtimaan omaa johtajuutta ja antaa työkaluja johtamisen haasteisiin. Esimiesvalmennukset räätälöidään aina tarpeidesi mukaan.

Voimme tarjota esimerkiksi yksittäisiä luentoja, työpajoja, koulutuspäiviä tai pidempiä valmennusjaksoja. Valmennusten sisällöt valitaan aina tilanteeseesi sopien, jotta ne palvelevat sekä  ammatillista kehittymistäsi sekä tietenkin laajemmin koko työyhteisön ja yrityksen toimintaa.

Ota yhteyttä!

Esimerkkejä esimiesvalmennuksen teemoista

  • Esimiehen itsensä johtaminen
  • Esimiehen vastuut, oikeudet ja velvollisuudet
  • Muutosjohtaminen
  • Työhyvinvoinnin johtaminen
  • Työntekijöiden suoritusten ja asenteiden johtaminen, työilmapiirin johtaminen
  • Työ- ja yrityskulttuurin johtaminen
  • Puheeksiottaminen ja valmentava ote johtamiseen.

Tutustu valmentajiimme!