Uuteen uranousuun

Valmennuksen tavoitteena on hakea työntekijän kanssa ratkaisua haastavissa tilanteissa ja tarvittaessa tukea siirtymistä räätälöityihin tai uusiin työtehtäviin, joissa hänen osaamistaan, kokemustaan ja motivaatiotaan voidaan paremmin hyödyntää.

Uuteen uranousuun -uudelleenohjauspalvelu on johdon ja HR:n aikaisen puuttumisen työkalu työkykyjohtamisen tueksi. Palvelua voi hyödyntää jo ennen kuin on tarve hakea ammatillista kuntoutusta.

Palvelun avulla pyritään pidentämään työntekijöiden työuria ohjaamalla työntekijä uusiin tai räätälöityihin työtehtäviin, joissa hänen osaamistaan, kokemustaan, motivaatiotaan ja sitoutuneisuuttaan voidaan paremmin hyödyntää.

Työntekijän edun mukaista on löytää paremmin soveltuva tehtävä tai uusi noste työuralle, joko hakemalla työtä uusista tehtävistä tai uudelleenkouluttamalla aikuiskoulutustuen turvin.  Paremmin motivoivassa työtehtävässä työtyytyväisyys ja elämänlaatu lisääntyvät ja sairauspoissaolot vähenevät.

Kysy lisää räätälöitävästä palvelustamme!