Satu Mansikkamäki

Moro!

Olen Mansikkamäen Satu, Amiko Työkykypalvelujen Tampereen toimipaikan työkykyvalmentaja. Työskentelen myös Jyväskylän, Porin, Vaasan ja Seinäjoen toimipaikoissa.

Olen koulutukseltani sosionomi (AMK) . Osaamistani olen täydentänyt työkykykuntoutuksen opinnoilla.

Aiempaa työhistoriaa minulla on mm. aikuissosiaalityöstä, pitkäaikaistyöttömien työllistämisen parista, mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä itsenäisenä yrittäjänä toimimisesta.

Autan valmennettavia työhön paluussa, silloin kun työkyvyssä on haasteita. Henkilökohtaisten valmennustapaamisten lisäksi teen yhteistyötä työnantajien ja oppilaitosten kanssa. Työskentelyotteeni on ratkaisukeskeinen, mutta lempeän jämäkkä.
Koen työni merkityksellisenä ja innostun siitä, kun kuntoutuja rohkaistuu etenemään kohti tavoitteitaan ja löytää oman reittinsä takaisin työelämään.

Vapaa-aikani kuluu kädentaitojen parissa, vesiliikunnassa ja koiran kanssa lenkkeillen.

Kaikki valmentajat